Primul cabinet privat de cardiologie veterinară

 

Primul cabinet privat de cardiologie veterinară din România. Peste 7500 de cazuri evaluate. Munca de cercetare efectuată în clinica noastră a dus la rezultate palpabile, atât în planul cazuisticii rezolvate dar și al progresului în cardiologia veterinară de la noi din țară. Participarea la implantarea cu succes (o premieră în țară ținând cont de supraviețuirea pe termen lung a pacientului) a stimulatorului cardiac epicardiac la câine în 2010, printre primele operații efectuate cu succes în Dirofilarioză (Heart Worms) la câine prin abordare vasculară (vena jugulară externă), dar și implementarea primului buletin complet de examinare cardiologică

(bilanțul funcțional cardiac, 2010), au reprezentat recunoașterea muncii de pionierat depuse în cardiologia veterinară. 

 

 

Primele cercetări științifice serios documentate în cadrul studiului doctoral (teste de efort) efectuate pe câinii de lucru, cu rol în predictibilitatea bolii cardiace.

 

 

 

 

Chirurgie cardiacă în bolile congenitale efecuată în echipe complexe și colaborări interdisciplinare.

 

  Primele operații cu succes în dirofilarioza, efectuate în echipe complexe de interniști și chirurgi

 

 

Promovarea cardiologiei veterinare și informarea continua a colegilor dar și a proprietarilor de animale

 

 Pericardocenteze, toracocenteze efectuate de rutină în cazurile urgente.

 

 

 

Primele teste farmacodimamice efectuate în vederea stabilirii diagnosticului de certitudine prin diferențierea etiologiei aritmiilor cardiace (test cu vagolitic, manevra vagală, test cu dobutamină)

 

 

Cercetări efectuate pe sistemul circulator la vertebrate și nevertebrate 

 

Cursuri teoretice și practice de cardiologie prin care împărtășim colegilor noștrii cunoștințele acumulate în ani de muncă și studiu

 

 

 

  

LISTĂ CU LUCRĂRI ŞTIIŢIFICE PUBLICATE IN EXTENSO

 

ÎN REVISTE NAŢIONALE ACREDITATE CNCSIS

 

SIMPOZIOANE INTERNATIONALE SI NATIONALE

 

 

 

 

 

Medic Veterinar Florin LECA

 

Doctor's Vet Univers, str. Gazelei nr. 35, sector 4 Bucuresti

 

drd. Facultatea de Medicina Veterinara

 

Bucuresti

 

 

 

 Dinu Cristina, Avram N., Cucă D., Leca F. (2010) - Variaţii fiziopatologice ale ritmului sinusal regulat la câine. Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Medicină Veterinară, Anul XI, nr. 11, 2010, p 57 – 62, ISSN 1454-8283 (D)

 

Dinu Cristina, Avram N., Cucă D., Leca F. (2010) - Heart rhythm disorders in dog. Scientific Works C Series Veterinary Medicine, vol LVI (1), 2010, p 40 - 47 , ISSN 1222 – 5304 (B+)

 

Dinu Cristina, D. Cucă, Carmen Bergheş, F. Leca, Niculina Mocanu, 2011 - Diferenţierea aritmiilor cardiace la câine. Revista Română de Medicină Veterinară, ISSN 1220 – 3173, 2011, vol.21, nr. 4, pp.114-123 (B+)

 

Cristina Dinu, Fl. Leca, D. Cucă, Carmen Bergheş, (2011) - The canine adaptative cardiac hypertrophy. Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Medicină Veterinară, Anul XII, nr. 12, pp. 39-46, ISSN 1454-8283 (D)

 

Leca Florin (2011) - Remodelarea cardiacă si decompensarea hemodinamică. Vetrinarul ştiinţă şi practică, Seria III, nr.6 

 

Leca Florin (2011) – Aritmiile maligne şi comoţia cardiaca. Vetrinarul ştiinţă şi practică, Seria III, nr.7.

 

Braslasu Corneliu, Joita Silvia, Braslasu Daniela Elena, Simiz Florin, Leca Florin (2011)-Degenerative Mitral Valvulopathies in dog-Studies on the incidence depending on animal gender. 17th FECAVA EUROCONGRESS, 6th TSAVA CONGRESS, September 7-10, 2011/ISTANBUL, TURKEY

 

Leca Florin (2012) – Boala tromboembolica la pisica in cardiomiopatii. Vetrinarul ştiinţă şi practică, Seria III nr 11

 

Leca Florin (2012) – Examinarea cardiologica obiectivele examenului cardiologic preoperator. Vetrinarul ştiinţă şi practică, Seria IV nr 18, 24-25.

 

Cristina Dinu, Fl. Leca, Carmen Bergheş, D. Cucă, (2012) – The right ventricle hypertrophy and dilatation in chronic pulmonary heart disease. Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Medicină Veterinară, Anul XIII, nr. 13, pp. 47-52, ISSN 1454-8283 (D)

 

Dinu Cristina, D. Cucă, Carmen Bergheş, F. Leca, Niculina Mocanu, 2011 - Diferenţierea aritmiilor cardiace la câine. Al XI Congres Naţional de Medicină Veterinară, 8-11 Mai 2011, Bucureşti, Volum de rezumate, p 27

 

Dinu Cristina, Leca Fl., Cucă D., Carmen Bergheş, 2012 – Hipertrofia şi dilataţia ventriculului drept în cordul pulmonar cronic. Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice şi studenţilor 8 Iunie, 2012

 

Leca Florin (2012) – Teste biochimice esentiale in diagnosticarea afectiunilor cardiace la caine si pisica. Seminar medical Synevovet, Martie, 2012.

 

Leca Florin (2013) – Cardiomiopatiile la caine si pisica, diagnostic clinic si paraclinic. Simpozion medical Synevovet, 2 Noiembrie, 2012.

 

Leca Florin ( 2013) – CURS DE CARDIOLOGIE (WEBINAR) -Revista Veterinarul Stiinta si Practica

 

Leca Florin (2014) -Embriologia și anatomo-fiziologia cordului. Modificări hemodinamice decelate la examenul clinic și paraclinic și abordarea lor terapeutică . Simpozion medical Synevovet.

 

Leca Florin (2014)-Fiziologia cardului:Particularități de specie privitoare la proprietățile funcționale ale cordului -referat cercetare doctorat

 

Leca Florin (2015)-Homeostazia și stabilitatea hemodinamică. Simpozion Ceva Cardioacademy.Brașov

 

Leca Florin (2015)- Homeostazia și stabilitatea hemodinamică. Simpozion Ceva Cardioacademy.Constanta

 

Leca Florin (2015)-Homeostazia și stabilitatea hemodinamică. Simpozion Ceva Cardioacademy. Craiova

 

Leca Florin (2015)-Homeostazia și stabilitatea hemodinamică, Hotel Hilton, Bucuresti. Simpozion Ceva Cardioacademy.

 

Leca Florin (2015)-Studiul actual al cunoștințelor privind evoluția parametrilor funcționali ai cordului în condiții de efort, cu rol în predictibilitatea funcției cardiace la câine-referat cercetare doctorat

 

Leca Florin (2015)-Pericardocenteza și toracotomia laterală stânga de urgență, Revista Veterinarul-Știință și Practică (în curs de publicare)

 

Leca Florin (2015)-Workshop de cardiologie, modul 1, Facultatea de Medicină Veterinară București

 

Leca Florin (2015)- Workshop de cardiologie, modul 1, Constanta (în desfășurare).

 

Leca Florin (2015)- Workshop de cardiologie, modul 1, Galati (în desfășurare).

 

Leca Florin (2015)- Workshop de cardiologie, modul 1, Iasi (în desfășurare).

 

Leca Florin (2015)- Workshop de cardiologie, modul 1, Cluj (în desfășurare).